УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Шановні споживачі!

КП «КИІВТЕПЛОЕНЕРГО» повідомляє, що останнім часом у сфері житлово-комунальних послуг відбулися законодавчі зміни, а саме: з 1 травня 2019 року у повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі — ЗУ «Про ЖКП»).

Законом України від 03.12.2020 № 1060-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послу» (далі — ЗУ № 1060-ІХ) з 01.05.2021 до ЗУ «Про ЖКП» внесені зміни, у тому числі й щодо організації договірних відносин між виконавцями житлово-комунальних послуг та споживачами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про ЖКП», у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.

З урахуванням вказаного вище ПОВІДОМЛЯЄМО, що на сайті «Урядовий портал» опубліковано наступні постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 08 вересня 2021 р. № 1022 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830»:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-21-serpnya-2019-r-830-i080921-1022
 2. від 08 вересня 2021р. № 1023 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182»: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-a1023

Вказаними постановами, зокрема, затверджені тексти типових індивідуальних договорів про надання комунальних послуг, що є публічними договорами приєднання, колективних договорів та договорів з колективним споживачем про надання послуг, а саме:

 1. Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання гарячої води.
 2. Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.
 3. Колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води.
 4. Колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.
 5. Договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води
 6. Договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.

На виконання вимог ЗУ «Про ЖКП» повідомляємо, що тексти вказаних вище договорів, а саме: типових індивідуальних договорів про надання комунальних послуг, що є публічними договорами приєднання ( для фізичних осіб), опубліковані за посиланням:

Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання гарячої води

Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії 


Перелік колективних договорів та договорів з колективним споживачем про надання послуг ( для юридичних осіб), опубліковані за посиланням:


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З КОЛКТИВНИМ СПОЖИВАЧЕМ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

 Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

 1. Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання моделі організації договірних відносин про надання послуги з постачання гарячої води (опитувальний лист співвласників багатоквартирного будинку).
 2. Статут (Положення).
 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 4. Довідка з банківськими реквізитами.
 5. Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання керівництва.
 6. Інформація щодо кількість користувачів гарячої води в будинку, осіб, згідно з тарифними групами ( житлові, нежитлові приміщення  релігійні установи, нежитлові приміщення  бюджетні установи, нежитлові приміщення  інші організації).
 7. Акт про готовність вузла комерційного обліку ГВ до роботи.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою. Пакет документів подається разом із листом-зверненням на укладення  договору з колективним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З КОЛКТИВНИМ СПОЖИВАЧЕМ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

 1. Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання моделі організації договірних відносин про надання послуги з постачання теплової енергії (опитувальний лист співвласників багатоквартирного будинку).
 2. Статут (Положення).
 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 4. Довідка з банківськими реквізитами.
 5. Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання керівництва.
 6. Інформація щодо нежитлових приміщень, розташованих у житловому будинку (найменування, опалювальна площа).
 7. Акт про готовність вузла комерційного обліку до роботи.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою. Пакет документів подається разом із листом-зверненням на укладення  договору з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.

Наказ №901 від 27.09.2023 «Про встановлення розміру плати за абонентське обслуговування»


Фізичні особи (мешканці житлових будинків) укладають та переукладають договори в Центрі Комунального сервісу

 1. Бланк індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води.
 2. Бланк індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії.
 3. Бланк заяви-приєднання до індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води.
 4. Бланк заяви-приєднання до індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії.
 5. Шаблон заяви на укладення договорів про надання послуг з постачання гарячої води та постачання теплової енергії

Юридичним особам або фізичним особам (власникам нежитлових приміщень) для того щоб укласти договір з КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» чи внести зміни в діючий, необхідно звернутися до Управління продажу теплової енергії СП «ЕНЕРГОЗБУТ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».


1.Для укладання договору з КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» орендарям/власникам нежитлових приміщеннь, які знаходяться у житлових будинках (загально будинкова система опалення житлового будинку):

про надання послуги з постачання теплової енергії для категорії «нежитлові приміщення, які знаходяться у житлових будинках» (загальнобудинкова система опалення житлового будинку) Бланк Договору Закупівлі надання послуг з постачання теплової енергіїБланк Договору надання послуг з постачання теплової енергії;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ «НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ»

Для фізичних осіб – підприємців – власників нежитлових приміщень:

 1. Копії сторінок 1,2,11 паспорту, або іншого документа, що підтверджує особу;
 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (або копія сторінки паспорта з відміткою про відмову в отриманні ідентифікаційного номеру);
 3. Копія свідоцтва про держреєстрацію;
 4. Копії документів, що підтверджують право власності, або користування нежитловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше);
 5. Копія технічного паспорту приміщення;
 6. Виписка з реєстру платників податку на додану вартість (для платників податку на додану вартість), свідоцтво про сплату єдиного податку (для платників єдиного податку
 7. Копії паспортів та (за наявності) свідоцтв про державну повірку засобів обліку централізованого опалення, що встановлені в приміщеннях, проектної та виконавчої документації на їх встановлення.

Для юридичних осіб – власників (користувачів) житлових, або нежитлових приміщень:

 1. Копія Статуту (Положення);
 2. Виписка (витяг) з єдиного державного реєстру, яка видана не пізніше одного місяця до дати її подання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;
 3. Довідка про внесення до єдиного реєстру підприємств та організацій України;
 4. Виписка з реєстру платників податку на додану вартість (для платників податку на додану вартість);
 5. Для неприбуткових організацій – рішення державної податкової адміністрації про реєстрацію неприбуткової організації із зазначенням коду за класифікацією;
 6. Копії документів, що підтверджують право власності, або користування нежитловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше);
 7. Копія технічного паспорту приміщення;
 8. Наказ про призначення керівника організації;
 9. Копії паспортів та (за наявності) свідоцтв про державну повірку засобів обліку централізованого опалення, що встановлені в приміщеннях, проектної та виконавчої документації на їх встановлення.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою. Якщо договір укладається з фізичною особою, пакет документів завіряється особистим підписом із зазначенням ПІпБ. Пакет документів подається разом із листом-зверненням на укладення  договору

про надання послуги з постачання теплової енергії для категорії «нежитлові приміщення, які знаходяться у житлових будинках» (загальнобудинкова система опалення житлового будинку) Бланк договору закупівлі про надання послуг з постачання ГВ до нежитлових приміщень та_або службових квартирБланк договору про надання послуги з постачання ГВ до нежитлових приміщеньта або службових квартир;

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ «НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ»

Для фізичних осіб – підприємців – власників нежитлових приміщень:

 1. Копії сторінок 1,2,11 паспорту, або іншого документа, що підтверджує особу;
 2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (або копія сторінки паспорта з відміткою про відмову в отриманні ідентифікаційного номеру);
 3. Копія свідоцтва про держреєстрацію;
 4. Копії документів, що підтверджують право власності, або користування нежитловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше);
 5. Копія технічного паспорту приміщення;
 6. Виписка з реєстру платників податку на додану вартість (для платників податку на додану вартість), свідоцтво про сплату єдиного податку (для платників єдиного податку
 7. Копії паспортів та (за наявності) свідоцтв про державну повірку засобів обліку гарячої води, що встановлені в приміщеннях, проектної та виконавчої документації на їх встановлення.

Для юридичних осіб – власників (користувачів) житлових, або нежитлових приміщень:

 1. Копія Статуту (Положення);
 2. Виписка (витяг) з єдиного державного реєстру, яка видана не пізніше одного місяця до дати її подання до КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;
 3. Довідка про внесення до єдиного реєстру підприємств та організацій України;
 4. Виписка з реєстру платників податку на додану вартість (для платників податку на додану вартість);
 5. Для неприбуткових організацій – рішення державної податкової адміністрації про реєстрацію неприбуткової організації із зазначенням коду за класифікацією;
 6. Копії документів, що підтверджують право власності, або користування нежитловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше);
 7. Копія технічного паспорту приміщення;
 8. Наказ про призначення керівника організації;
 9. Копії паспортів та (за наявності) свідоцтв про державну повірку засобів обліку гарячої води, що встановлені в приміщеннях, проектної та виконавчої документації на їх встановлення.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою. Якщо договір укладається з фізичною особою, пакет документів завіряється особистим підписом із зазначенням ПІпБ. Пакет документів подається разом із листом-зверненням на укладення  договору

2. Для укладання договору з КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на новозбудовані об’єкти або при зміні власника*:

* У разі зміни власника об’єкту та укладення Договору без відключення (в опалювальний період) обов’язкове письмове звернення як нового, так і попереднього власників приміщення із зазначенням в заявах прохання не припиняти теплопостачання об’єкта та зобов’язання оплати спожитої в цей період теплової енергії (попередній власник приміщення у своєму зверненні про розірвання Договору обов’язково зазначає, що просить розірвати Договір на постачання теплової енергії з моменту укладення Договору новим власником).

Перелік документів необхідних для укладення договору на постачання теплової енергії для категорії «бюджетні організації», для оплати теплоспоживання яких не потрібно проводити процедуру закупівлі

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

 1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

 1. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
  – Договір оренди (користування, управління, обслуговування тощо) та акт приймання-передачі до нього, якщо він передбачений умовами договору;
  – Свідоцтво на право власності або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  – Договір купівлі-продажу.
 2. Статут (Положення).
 3. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (видано не пізніше одного місяця до дати її подання).
 5. Затверджений відповідним розпорядником коштів кошторис доходів та видатків із зазначенням витрат на оплату теплопостачання.
 6. Рішення Державної податкової служби про внесення установи до реєстру неприбуткових підприємств з ознакою неприбутковості установи (для бюджетних установ).
 7. Технічні умови.
 8. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.
 9. Технічне рішення за проектом.
 10. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.
 11. Посвідчення відповідального за теплове господарство.
 12. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.
 13. Акт Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (введеного в експлуатацію до квітня 2011 р.).
 14. При прийнятті в експлуатацію новобудов (введених в експлуатацію з квітня 2011р.) – Акт готовності об’єкта до експлуатації та Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації).
 15. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж (у разі, якщо Технічні умови не містять заходів із забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання, акт виконання Технічних умов не надається).
 16. Акт готовності до опалювального сезону.
 17. Акт про готовність вузла комерційного обліку Споживача до роботи.

Примітка: Наголошуємо, що фактично встановлене тепломеханічне обладнання теплового пункту (насоси, регулятори, контрольно – вимірювальні прилади), їх типи, марки,  параметри та виконані монтажні роботи в повній мірі мають відповідати узгодженій Київтеплоенерго проектно-технічній документації.

Увага! Клієнт надає належним чином завірені копії документів, за можливості пред’являє оригінал (завіряє власним підписом або підписом довіреної особи та печаткою, у разі її наявності).

Перелік документів необхідних для укладення договору на постачання теплової енергії для категорії «інші споживачі»

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином::

 1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

 1. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
  – Договір оренди (користування, управління, обслуговування тощо) та акт приймання-передачі до нього, якщо він передбачений умовами договору;
  – Свідоцтво на право власності або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  – Договір купівлі-продаж.
 2. Статут (Положення).
 3. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (видано не пізніше одного місяця до дати її подання).
 5. Технічні умови.
 6. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.
 7. Технічне рішення за проектом.
 8. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.
 9. Посвідчення відповідального за теплове господарство.
 10. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.
 11. Акт Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (введеного в експлуатацію до квітня 2011 р.).
 12. При прийнятті в експлуатацію новобудов (введених в експлуатацію з квітня 2011р.) – Акт готовності об’єкта до експлуатації та Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації).
 13. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж (у разі, якщо Технічні умови не містять заходів із забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання, акт виконання Технічних умов не надається).
 14. Акт готовності до опалювального сезону.
 15. Акт про готовність вузла комерційного обліку Споживача до роботи.

Примітка: Наголошуємо, що фактично встановлене тепломеханічне обладнання теплового пункту (насоси, регулятори, контрольно – вимірювальні прилади), їх типи, марки,  параметри та виконані монтажні роботи в повній мірі мають відповідати узгодженій Київтеплоенерго проектно-технічній документації.

Увага! Клієнт надає належним чином завірені копії документів, за можливості пред’являє оригінал (завіряє власним підписом або підписом довіреної особи та печаткою, у разі її наявності).

Перелік документів необхідних для укладення договору на постачання теплової енергії для категорії “будівельні організації”, для проведення пусконалагоджувальних та оздоблювальних робіт

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

 1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

 1. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
 • Договір оренди земельної ділянки (для будівельних організацій);
 • Дозвіл на виконання будівельних робіт (для будівельних організацій).
 1. Статут (Положення).
 2. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.
 3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (видано не пізніше одного місяця до дати її подання).
 4. Технічні умови.
 5. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.
 6. Дані з проекту про розподіл теплових навантажень будівель і приміщень.
 7. Технічні рішення за проектом.
 8. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.
 9. Посвідчення відповідального за теплове господарство.
 10. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.
 11. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або декларація про готовність об’єкту до експлуатації).
 12. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж (у разі, якщо Технічні умови не містять заходів із забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання, акт виконання Технічних умов не надається).
 13. Акт готовності до опалювального сезону.
 14. Акт про готовність вузла комерційного обліку Споживача до роботи.
 15. Розпорядження «Про присвоєння поштової адреси» (для новозбудованих обʼєктів).

Примітка: Наголошуємо, що фактично встановлене тепломеханічне обладнання теплового пункту (насоси, регулятори, контрольно – вимірювальні прилади), їх типи, марки,  параметри та виконані монтажні роботи в повній мірі мають відповідати узгодженій Київтеплоенерго проектно-технічній документації.

Увага! Клієнт надає належним чином завірені копії документів, за можливості пред’являє оригінал (завіряє власним підписом або підписом довіреної особи та печаткою, у разі її наявності).

Перелік документів необхідних для укладення договору на постачання теплової енергії для  категорії “житлові організації” (всіх форм власності)

Потрібно надати копії наступних документів:

 1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

 1. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
 • Договір оренди (користування, управління, обслуговування тощо) та акт приймання-передачі до нього, якщо він передбачений умовами договору;- Свідоцтво на право власності або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • Договір купівлі-продажу.
 1. Статут (Положення).
 2. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.
 3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (видано не пізніше одного місяця до дати її подання).
 4. Технічні умови.
 5. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку. Технічне рішення за проектом.
 6. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.
 7. Посвідчення відповідального за теплове господарство.
 8. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.
 9. Акт Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (введеного в експлуатацію до квітня 2011 р.).
 10. При прийнятті в експлуатацію новобудов (введених в експлуатацію з квітня 2011р.) – Акт готовності об’єкта до експлуатації та Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації).
 11. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж (у разі, якщо Технічні умови не містять заходів із забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання, акт виконання Технічних умов не надається).
 12. Акт готовності до опалювального сезону.
 13. Акт про готовність вузла комерційного обліку Споживача до роботи.
 14. Розпорядження «Про присвоєння поштової адреси» (для новозбудованих обʼєктів).

Примітка: Наголошуємо, що фактично встановлене тепломеханічне обладнання теплового пункту (насоси, регулятори, контрольно – вимірювальні прилади), їх типи, марки,  параметри та виконані монтажні роботи в повній мірі мають відповідати узгодженій Київтеплоенерго проектно-технічній документації.

Увага! Клієнт надає належним чином завірені копії документів, за можливості пред’являє оригінал (завіряє власним підписом або підписом довіреної особи та печаткою, у разі її наявності).

3. Для укладання договору з КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» при прийнятті житлових будинків на індивідуальні моделі договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води:

 • про співпрацю під час надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води і розмежування відповідальності сторін.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ

 Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

 1. Лист про бажання укласти/переукласти договір).
 2. Копії статутних документів споживача:
  – Копія статуту (завірена підписом та печаткою споживача за наявності;)
  – Довідка з банківськими реквізитами;
  – Копія наказу про призначення керівника або доручення на довірену особу якій надано право підпису договору співпраці.
 3. Дислокація житлових будинків (бланк ).
 4. Опитувальний лист (бланк ).
 5. Інформація про характеристики житлового будинку та споживачів (бланк 1, бланк 2).

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою. Пакет документів подається разом із листом-зверненням на укладення  договору про співпрацю.

До уваги бюджетних установ та організацій!

Для оформлення документів (отримання переліку документів необхідних для проведення переговорної процедури, протоколів переговорів, додаткових угод тощо) та договорів про закупівлю теплової енергії (у разі наявності оформленого договору на постачання теплової енергії) слід звертатись до Центрів обслуговування за адресами:

До уваги клієнтів!

З питань оформлення договорів на постачання теплової енергії та гарячої води у т.ч. для категорії «нежитлові приміщення, які знаходяться у житлових будинках» (загальнобудинкова система опалення житлового будинку) звертайтесь за адресою: вул. Жилянська, 83/53, 1 поверх.