ЗАЯВА НА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Витяг з правил приєднання до теплових мереж (затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 19.10.2012 № 343):

1. Приєднання до теплових мереж здійснюється власником на підставі договору про приєднання до теплових мереж (далі – Договір), що укладається між власником та замовником, умови якого мають відповідати Типовому договору про приєднання до теплових мереж (додаток до цих Правил).

Договір укладається за взаємною згодою сторін після подання замовником заяви на приєднання до теплових мереж у випадках:

приєднання до теплових мереж закінченого будівництвом, реконструйованого, технічно переоснащеного об’єкта;

збільшення теплового навантаження або теплової потужності об’єкта внаслідок реконструкції або технічного переоснащення об’єкта.

2. З метою приєднання об’єкта до теплових мереж замовник звертається до власника цих мереж із заявою для отримання згоди.

3. Власник протягом 10 днів з дати отримання заяви на приєднання повідомляє замовника про згоду або неможливість приєднання та/або надає інші варіанти щодо приєднання об’єкта:

в іншій точці приєднання з урахуванням визначення технічної можливості приєднання;

шляхом передачі права на використання потужності в порядку, встановленому цими Правилами, за наявності технічної можливості такої передачі тощо.

4. Замовник протягом 10 днів з дати отримання такого повідомлення інформує власника в письмовій формі про згоду,  вибір варіанта приєднання або про відмову від приєднання.

5. Якщо замовник не має інформації стосовно суб’єкта господарювання, який має повноваження для укладення Договору, він може звернутися до органу місцевого самоврядування з письмовим запитом щодо надання такої інформації із зазначенням місцезнаходження об’єкта приєднання.

6. Приєднання об’єкта замовника до теплових мереж передбачає такі етапи:

подання замовником заяви власнику про приєднання об’єкта до теплових мереж;

отримання технічних умов на приєднання до теплових мереж власника;

укладання замовником та власником Договору;

розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості – проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до теплових мереж і узгодження її з власником;

оплата замовником власнику вартості приєднання відповідно до умов укладеного Договору;

виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів із приєднання об’єкта до теплових мереж;

отримання акта готовності об’єкта до експлуатації;

підключення об’єкта замовника до теплових мереж;

виконання сторонами інших зобов’язань, передбачених умовами Договору.

7. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення теплових мереж або джерел теплової енергії здійснюються на підставі схем теплопостачання та законодавства України у сфері містобудівної діяльності.

8. У разі наявності технічної можливості та виконання замовником цих Правил власник мереж зобов’язаний приєднати об’єкт замовника до своєї теплової мережі.

9. Укладення Договору здійснюється після отримання замовником технічних умов на приєднання до теплових мереж відповідно до Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2009 року № 334, постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29 жовтня 2009 року № 1232, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 року за № 1138/17154.

10. У разі зміни власника теплогенеруючої установки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та надійності транспортування теплової енергії від теплогенеруючої установки в теплову мережу в точці приєднання теплогенеруючої установки, нові технічні умови приєднання не видаються.