ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ «БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ»

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

2. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
– Договір оренди (користування, управління, обслуговування тощо) та акт приймання-передачі до нього, якщо він передбачений умовами договору;
– Свідоцтво на право власності або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– Договір купівлі-продажу.

3. Статут (Положення).

4. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

6. Затвердженийо відповідним розпорядником коштів кошторис доходів та видатків із зазначенням витрат на оплату теплопостачання.

7. Рішення Державної податкової служби про внесення установи до реєстру неприбуткових підприємств з ознакою неприбутковості установи (для бюджетних установ).

8. Технічні умови.

9. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.

10. Технічне рішення за проектом.

11. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.

12. Посвідчення відповідального за теплове господарство.

13. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.

14. Акт Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (введеного в експлуатацію до квітня 2011 р.).

15. При прийнятті в експлуатацію новобудов (введених в експлуатацію з квітня 2011р.) – Акт готовності об’єкта до експлуатації та Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації).

16. Акт здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в місті Києві.

17. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж.

18. Додаток №8 «Дані по будинках (спорудах)» та додаток №9 «Довідка про теплові навантаження об’єктів теплопостачання» до Договору (у 2-х примірниках) із зазначенням повної назви, адреси, теплових навантажень територіально відокремлених об’єктів споживача та перелік субспоживачів, у разі їх наявності  із зазначенням опалювальної площі та сантехнічних приладів (заповнюється споживачем).

19. Бланк договору на постачання теплової енергії

20. Бланк договору про закупівлю теплової енергії

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою підприємства.