ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

1. Лист про бажання укласти договір (зразок листа).

2. Копії протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання моделі організації договірних відносин про надання послуги теплової енергії та надання послуги постачання гарячої води (бланк протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання моделі організації договірних відносин про надання послуги з теплової енергії / бланк протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо обрання моделі організації договірних відносин про надання послуги з постачання гарячої води).

3. Копії статутних документів споживача:
– Копія статуту (завірена підписом та печаткою споживача за наявності;)
– Довідка з банківськими реквізитами;
– Копія наказу про призначення керівника або доручення на довірену особу якій надано право підпису договору співпраці.

4. Дислокація житлових будинків (бланк).

5. Опитувальний лист (бланк листа).

6. Інформація про характеристики житлового будинку та споживачів (бланки).

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою підприємства.