ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином::

1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

2. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:

– Договір оренди земельної ділянки (для будівельних організацій);

– Дозвіл на виконання будівельних робіт (для будівельних організацій).

3. Статут (Положення).

4. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

6. Технічні умови.

7. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.

8. Дані з проекту про розподіл теплових навантажень будівель і приміщень.

9. Технічні рішення за проектом.

10. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.

11. Посвідчення відповідального за теплове господарство.

12. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.

13. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або декларація про готовність об’єкту до експлуатації).

14. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж.

15. Додаток №8 «Дані по будинках (спорудах)» та додаток №9 «Довідка про теплові навантаження об’єктів теплопостачання»  до Договору (у 2-х примірниках) із зазначенням повної назви, адреси, теплових навантажень територіально відокремлених об’єктів споживача (заповнюється споживачем).

16. Розпорядження «Про присвоєння поштової адреси» (для новозбудованих обʼєктів).

17. Бланк договору на постачання теплової енергії.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою підприємства.