ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ «ІНШІ СПОЖИВАЧІ»

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином::

1. Заява про намір укласти договір на теплопостачання.

Копії документів, завірені належним чином:

2. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
– Договір оренди (користування, управління, обслуговування тощо) та акт приймання-передачі до нього, якщо він передбачений умовами договору;
– Свідоцтво на право власності або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– Договір купівлі-продаж.

3. Статут (Положення).

4. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

6. Технічні умови.

7. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.

8. Технічне рішення за проектом.

9. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.

10. Посвідчення відповідального за теплове господарство.

11. Протокол перевірки знань відповідального за теплове господарство.

12. Акт Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (введеного в експлуатацію до квітня 2011 р.).

13. При прийнятті в експлуатацію новобудов (введених в експлуатацію з квітня 2011р.) – Акт готовності об’єкта до експлуатації та Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації).

14. Акт здійснення заходу з державного енергетичного контролю та нагляду   (Держенергонагляд).

15. Оригінал акту про виконання Технічних умов на підключення об’єктів архітектури до теплових мереж.

16. Бланк договору на постачання теплової енергії

17. Бланк договору на закупівлю товару

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою підприємства, якщо договір укладається з фізичною особою пакет документів завіряється особистим підписом із зазначенням ПІпБ.