ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПЕРЕУКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ «БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ»

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином:

1. Документ, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання:
– Договір оренди (користування, управління, обслуговування тощо) та акт приймання-передачі до нього, якщо він передбачений умовами договору;
– Свідоцтво на право власності або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2. Статут (Положення).

3. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) –для платників ПДВ, або витяг з реєстру платників єдиного податку – для не платників ПДВ.

4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який видано не пізніше одного місяця до дати її подання.

5. Затверджений відповідним розпорядником коштів на поточний рік кошторис доходів та видатків із зазначенням витрат на оплату теплопостачання.

6. Рішення Державної податкової служби про внесення установи до реєстру неприбуткових підприємств з ознакою неприбутковості установи (для бюджетних установ).
*Якщо підписантом договору являється не безпосередній керівник (уповноважений статутом), до основного пакету документів надається оригінал або завірена копія Довіреності на представника, який має право представляти інтереси своєї організації та право підпису договорів на постачання т/е або копія наказу про надання представнику повноважень щодо підписання  господарських договорів.

7. Акт  постановки на комерційний облік приладу обліку теплової енергії.

8. Копії Додатків  № 5, 5а, 6 : «Схема абонентської теплотраси, що знаходиться на балансі «Споживача», Технічні характеристики теплових мереж та систем, «Акт розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності сторін» до попереднього договору на теплопостачання (у двох примірниках за підписом керівника та скріплені печаткою підприємства).

9. Технічні умови.

10. Проектну документацію на систему теплоспоживання узгоджену в установленому порядку.

11. Технічне рішення за проектом.

12. Наказ про призначення відповідальної особи за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і мереж підприємства.

13. Посвідчення відповідальної особи  за теплове господарство.

14. Протокол перевірки знань відповідальної особи за теплове господарство.

15. Акт Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (введеного в експлуатацію до квітня 2011 р.) (за наявності).

16. При прийнятті в експлуатацію новобудов (введених в експлуатацію з квітня 2011р.) – Акт готовності об’єкта до експлуатації та Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкту (або Декларація про готовність об’єкта до експлуатації) (за наявності).

17. Акт здійснення заходу з державного енергетичного контролю та нагляду   (Держенергонагляд) для нових та реконструйованих теплоустановок (за наявності).

18. Бланк договору на постачання теплової енергії.

19. Бланк договору про закупівлю теплової енергії.

Всі копії документів мають бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою підприємства.