ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПЕРЕУКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ «НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ»

Потрібно надати копії наступних документів, завірені належним чином::

1. Копія Статуту (Положення).

2. Виписка (витяг) з єдиного державного реєстру, яка видана не пізніше одного місяця до дати її подання до КП «Київтеплоенерго».

3. Довідка про внесення до єдиного реєстру підприємств та організацій України.

4. Виписка з реєстру платників податку на додатну вартість (для платників податку на додатну вартість).

5. Для неприбуткових організацій – рішення державної податкової адміністрації про реєстрацію неприбуткової організації із зазначенням коду за класифікацією.

6. Копії сторінок 1, 2, 11 паспорту або іншого документа, що підтверджує особу(для фізичних осіб).

7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (або копія сторінки паспорта з відміткою про відмову в отриманні ідентифікаційного номеру) (для фізичних осіб).

8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності).

9. Копії документів, що підтверджують право власності або користування нежитловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше).

10. Копія технічного паспорту приміщення.

11. Бланки договорів для бюджетних організацій:
постачання теплової енергії для нежитлових приміщень ;
закупівля товару (теплової енергії) для  нежитлових приміщень;

12. Бланки договорів для інших споживачів:
постачання теплової енергії для  інших споживачів;
закупівля товару (теплової енергії) для інших споживачів.

Всі копії документів повинні бути завірені підписом керівника (із зазначенням ПІпБ та посади) та  скріплені печаткою підприємства. Якщо договір укладається з фізичною особою, пакет документів завіряється особистим підписом із зазначенням ПІпБ.