До уваги юридичних осіб – клієнтів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»!

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» проводить річну інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості за теплову енергію станом на 01.12.2018.

Для проведення інвентаризації усім юридичним особам, які є клієнтами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», необхідно терміново отримати акти звіряння в Центрах обслуговування клієнтів та до 22.12.2018 повернути підписаний зі свого боку другий примірник.

Підписані документи можна відправити поштою на адресу – 01032 м. Київ, вул. Жилянська, 83/53 СП «Енергозбут» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» або повернути особисто звернувшись в Центр обслуговування клієнтів

Дана інвентаризація проводиться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №379 та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку для проведення інвентаризації.

Друк