ВАКАНСІЇ

АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

СП «Київські теплові мережі»

Диспетчер району теплових мереж

Посадові обов’язки:
– Забезпечення узгодженої роботи всіх ланок системи теплопостачання, надання консультацій з питань укладання договорів
– Оперативне керівництво підпорядкованим оперативно-виробничим персоналом району теплових мереж
– Контроль за проведенням випробувань теплових розподільчих мереж відповідно до графіку та затвердженої програми випробувань
– Контроль за своєчасним виведенням в ремонт та з ремонту обладнання теплових розподільчих мереж та теплових пунктів
– Надання дозволу на підготовку робочого місця та на первинний допуск до роботи по нарядам-допускам на устаткуванні, що знаходиться в його оперативному керуванні
– Подання заявки на автотранспорт та інженерну техніку від району теплових мереж

Необхідні знання та навички:
– Повна вища освіта відповідного напряму підготовки
– Знання нормативної документації з питань охорони праці та експлуатації теплових мереж
– Впевнений користувач ПК
– Організованість
– Відповідальність
– Стресостійкість

Машиніст котлів IV групи кваліфікації

Посадові обов’язки:
– Оперативне та технічне обслуговування парових та водогрійних котлів та допоміжного обладнання
– Ведення режиму роботи котлів відповідно із заданим графіком навантаження

Необхідні знання та навички:
– Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– Знання основ теплотехніки, механіки, електротехніки та водопідготовки
– Бажаний досвід роботи

Електрогазозварник 4 та 5 розряду

Посадові обов’язки:
– Виконання зварювальних робіт при усуненні пошкоджень теплових мереж
– Виконання газорізальних робіт

Необхідні знання та навички:
– Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– Знання основ електрогазозварювання трубопроводів
– Бажаний досвід роботи

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 4 та 5 розряду

Посадові обов’язки:

– Забезпечення надійного та безперервного теплопостачання будинків в зоні обслуговування
– Усунення пошкоджень теплових мереж та тепломеханічного обладнання

Необхідні знання та навички:

– Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– Знання основ теплопостачання та монтажу санітарно-технічних систем
– Бажаний досвід роботи

У разі зацікавлення вакансіями, звертайтеся за тел.: 287 86 13

СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»

Інженер з налагодження й випробувань ІІ категорії служби віброконтролю та вібродіагностики

Посадові обов’язки:
– виконання робіт з організації ремонтів та налагодження гідравлічних систем регулювання та захисту турбін
– виконання робіт з вібродіагностики та віброналагодження основного та допоміжного обертового обладнання електростанцій, котелень, насосних станцій; врівноваження роторів допоміжного обертового обладнання на балансувальному верстаті
– виконання розрахунків, оформлення технічної документації та звітів

Необхідні знання та навички:
– повна вища освіта
– знання будови і технічних характеристик турбін та допоміжного устаткування; основи механіки, теплотехніки, електротехніки.
– бажаний досвід роботи, для магістра – без досвіду.

Майстер виробничої дільниці паливно-транспортного цеху ТЕЦ-6

Посадові обов’язки:
– організація безпечного ремонту технологічного устаткування
– керування працівниками дільниці
– робота на ПК

Необхідні знання та навички:
– повна вища освіта технічного напрямку
– знання устаткування дільниці, правила його ремонту та технічної експлуатації
– бажаний досвід роботи

Інженер-електронік І категорії електричного цеху ТЕЦ-6

Посадові обов’язки:
– виконання підготовчих робіт, організаційних і технічних заходів для безпечного виконання робіт у діючих електроустановках
– технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА)
– ліквідація аварійних ситуацій
– контроль і коригування дії електромонтерів РЗА.

Необхідні знання та навички:
– повна вища освіта відповідного напрямку
– вміння читати електричні принципові і монтажні схеми, однолінійні схеми, технічну документацію
– знання технологічних вимог щодо кожного виду робіт
– з досвідом роботи

Фахівець (секретар керівника) відділу організаційного забезпечення

Посадові обов’язки:
– робота з документами, оргтехнікою ведення ділової переписки, телефонні переговори
– організація робочого часу керівника
– робота на ПК

Необхідні знання та навички:
– базова або неповна вища освіта
– знання основ ділового мовлення, уміння працювати з документами та оргтехнікою
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій ІV, V групи кваліфікації цеху теплової автоматики та вимірювань

Посадові обов’язки:
– експлуатаційне обслуговування та забезпечення надійної роботи елементів систем контролю і керування засобів теплової автоматики та теплотехнічних вимірювань, автоматичних приладів і регуляторів, блокувань, сигналізації пристроїв дистанційного керування і обчислювальної техніки
– контроль роботи пристроїв КВПіа на устаткуванні

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів, теплових схем і допоміжного устаткування електростанцій, технологічного процесу виробництва теплової і електричної енергії; основи електроніки та електротехніки.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, ремонтний персонал цеху теплової автоматики та вимірювань

Посадові обов’язки:
– ремонт елементів систем контролю і керування, автоматичних пристроїв і регуляторів, пристроїв технологічного захисту, блокувань, сигналізації пристроїв дистанційного керування
– виявляти та усувати дефекти в роботі приладів

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів і їх структури; знання технологічного процесу виробництва теплової й електричної енергії
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Слюсар – ремонтник цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює та налагоджує складне устаткування, агрегати та машини.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання конструктивних особливостей устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує; технічні умови на ремонт, складання, випробування, регулювання та правильність установлення устаткування, агрегатів і машин; технологічний процес ремонту.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування (зайнятий в КТЦ) цеху централизованого ремонту

Посадові обов’язки:
– перевіряє на точність, випробує і регулює складні електромашини, електроапарати та електроприлади; випробує та регулює електричні системи дистанційного керування

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання конструктивних особливостей устаткування, способи і правила регулювання роботи складних електромашин, електроапаратів та електроприладів.
– з досвідом роботи

Фрезерувальник цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– фрезерує складні і відповідальні деталі та інструмент, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в декількох площинах.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
-знання способів установлення та вивірення деталей; геометрію, правила термооброблення, заточування та доведення фрез; основи теорії різання металів.
– з досвідом роботи

Електрогазозварник цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– ручне дугове і газове зварювання деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів
– автоматичне зварювання будівельних і технологічних конструкцій

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання будови різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів
– з досвідом роботи

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:  обслуговування котельного обладнання.

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання котельного обладнання, ремонт
– без досвіду роботи та з досвідом роботи.

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки: обслуговування турбінного обладнання, ремонт

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання турбінного обладнання.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи.

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки: виконання робіт під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання систем розводів від стояків; будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб
– з досвідом роботи

Машиніст – обхідник з турбінного устаткування (енергоблоків 250/300 МВт) VI групи кваліфікації котлотурбінного цеху

Посадові обов’язки: -відповідає за надійну та економічну експлуатацію основного і допоміжного устаткування турбінного відділення ІІ – ї черги.

Необхідні знання та навички:

– освіта професійно-технічна, неповна вища, повна вища
– знання техніко-економічних показників роботи турбінного устаткування; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки, будову і технічні характеристики турбін та допоміжного устаткування
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Машиніст – обхідник з котельного устаткування (енергоблоків 100 МВт) V групи кваліфікації котлотурбінного цеху

Посадові обов’язки: відповідає за надійну експлуатацію основного і допоміжного устаткування котельного відділення (енергоблоків 100 МВт).

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища, повна вища
– знання техніко-економічних показників роботи котельного устаткування; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Старший машиніст котельного устаткування V групи кваліфікації котлотурбінного цеху

Посадові обов’язки:
– проводить експлуатаційне обслуговування агрегатів; здійснює пуск, зупинку, випробування , опресування устаткування; виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення
– здійснює виведення устаткування в ремонт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання будови, принцип роботи й технічні характеристики котла і допоміжного устаткування.
– досвід роботи не обов’язково.

Машиніст котлів (ВК) ІV групи кваліфікації котлотурбінного цеху ТЕЦ-5

Посадові обов’язки:
– здійснює експлуатаційно-ремонтне обслуговування котлотурбінного устаткування – проводить ремонтне обслуговування систем пожежно-технічного, питного водопостачання, промислової вентиляції.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання будови і технічних характеристик котлів та допоміжного устаткування
– досвід роботи не обов’язково

Машиніст котлів ІV групи кваліфікації котлотурбінного цеху ТЕЦ-6

Посадові обов’язки:

– обслуговування котлів та насосів

Необхідні знання та навички: освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання будови й технічних характеристик котлів та допоміжного устаткування – досвід роботи не обов’язково

Зливальник-розливальник паливно-транспортного цеху

Посадові обов’язки: – приймання та зливання нафтопродуктів (мазут) – зачищати вагони-цистерни від залишків продуктів – підігрівати цистерни і комунікації – відбір проб мазуту і резервуарів та цистерн

Необхідні знання та навички: – освіта повна загальна середня, професійно-технічна – знання правил приймання, передавання та зливання мазуту та інших нафтопродуктів; основні фізико-хімічні властивості мазуту – без досвіду роботи

Монтер колії паливно-транспортного цеху ТЕЦ-6

Посадові обов’язки: – монтаж, демонтаж та ремонт залізничної колії

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна – знання правил виконання робіт з монтажу, демонтажу та регулювання положення конструкцій верхньої споруди колії із застосуванням електричного і пневматичного інструменту та механізмів – досвід роботи бажаний

Слюсар з ремонту рухомого складу паливно-транспортного цеху ТЕЦ-6

Посадові обов’язки: – ремонт рухомого складу (тепловози, механізми)

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна – знання робіт із розбірки, ремонту, збірки та випробування агрегатів рухомого складу – досвід роботи бажаний

Машиніст насосних установок паливно-транспортного цеху

Посадові обов’язки: – обслуговування насосних установок паливоподачі (мазут) – виконання пуску та зупинку обладнання – регулювання режиму роботи устаткування

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна – знання будови та конструкції устаткування насосних установок – досвід роботи бажаний

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій паливно-транспортного цеху

Посадові обов’язки: – експлуатаційне обслуговування устаткування паливоподачі – участь в пусках та зупинках обладнання – виконання профілактичних ремонтних робіт

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна – знання правил користування інструментом, будови і принципу роботи устаткування – досвід роботи бажаний

Машиніст крану паливно-транспортного цеху ТЕЦ-5

Посадові обов’язки: – керування самохідним залізничним краном вантажопідйомністю 16 тн. типу КДЕ-161 – розвантаження залізничних вагонів з сипучими вантажами – перемішування грейфером вапна в процесі водопідготовки – технічне обслуговування і ремонт залізничного крана

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна – наявність документів на право керування залізничним краном в/п 16 тн.типу КДЕ-161, знання будови та кінематичної схеми кранів та механізмів, які обслуговуються – досвід роботи не менше 1 року

Апаратник хімводоочищення електростанцій ІV групи кваліфікації хімічного цеху

Посадові обов’язки: – проведення процесу пом’якшення води з попереднім очищенням
– здійснення хімічного контролю за процесами оброблення води і регенерації
– виявлення недоліків в роботі устаткування, приладів, арматури
– ведення технічної документації

Необхідні знання та навички: – освіта повна загальна середня або професійно-технічна – знання основ загальної, аналітичної та фізичної хімії, фізико-хімічних методів аналізу
– вміння працювати на ПК
– без досвіду роботи

Лаборант хімічного аналізу хімічного цеху

Посадові обов’язки: – проведення аналізів розчинів, реактивів, концентратів, технічних вод, нафти і нафтопродуктів, кислот, лугів за встановленою методикою
– проведення повного аналізу газів на апаратах ВП
– оформлення і розрахунок результатів аналізу

Необхідні знання та навички: – освіта повна загальна середня – знання основ загальної і аналітичної хімії
– вміння працювати на ПК
– без досвіду роботи

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4 розряду електричного цеху

Посадові обов’язки:
– виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування електротехнічного устаткування КРУЗ-10 кВ, ВРУ-35 кВ, 110 кВ, КРУЕ-330 (трансформатори, комутаційна апаратура, розподільне устаткування).

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання з будови електротехнічного обладнання.
– з досвідом роботи.

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4 розряду електричного цеху

Посадові обов’язки:
– ремонт, монтаж демонтаж та обслуговування кабельних ліній
– здійснює оброблення кабелів із застосуванням пневматичного та електрифікованого інструменту
– виконує ремонт і монтаж з’єднувальних муфт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– вміти проводити ремонт, монтаж та технічне обслуговування кабельних ліній – вміти виконувати паяльні роботи; проводити підключення електродвигунів напругою 0,4 кВ та 6 кВ
– з досвідом роботи.

Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики електричного цеху

Посадові обов’язки: – виконання підготовчих робіт, організаційних і технічних заходів для безпечного виконання робіт у діючих електроустановках
– технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА)
– ліквідація аварійних ситуацій

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища – вміння працювати з інструментом електромонтера РЗА, слюсарним інструментом, електрифікованим інструментом
– вміння читати електричні принципові і монтажні схеми, однолінійні схеми
– знання складу та принципів роботи апаратури і пристроїв РЗА
– з досвідом роботи

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

Посадові обов’язки: – виконання ремонтів електродвигунів до 1 кВ – – виконання ремонтів автоматичних вимикачів
– виконання ремонтів розподільчих пристроїв

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища – знання конструкції та принципу роботи електродвигунів, автоматичних вимикачів
– знання правил використання інструменту та пристосувань
– з досвідом робот

Електрослюсар з ремонту електричних машин

Посадові обов’язки: – виконання ремонтів електродвигунів до та вище 1 кВ – виконання ремонтів комутаційної апаратури (автоматичні вимикачі, пускачі)

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища – знання конструкції та принципу роботи електродвигунів
– знання правил використання інструменту та пристосувань
– з досвідом роботи

Електрослюсар з обслуговування електроустаткування електростанцій V групи кваліфікації

Посадові обов’язки: – експлуатація електроустаткування 0,4 кВ – виконання оперативних перемикань в електроустановках 0,4 кВ

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища – схеми електричних з’єднань, змінного та постійного струму, освітлення, зварки, термообробки, вторинних з’єднань, АВР
– правила виконання оперативних перемикань та застосування засобів захисту
– з досвідом роботи

Вантажник

Посадові обов’язки:
– розвантажування, приймання, переміщення та навантажування багажу

Прибиральниця службових приміщень

Посадові обов’язки:
– прибирання службових приміщень

Прибиральниця виробничих приміщень

Посадові обов’язки:
– прибирання виробничих приміщень

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом виробничої служби автоматизованих систем управління технологічними процесами

Посадові обов’язки:
– Технічне обслуговування програмно-технічних комплексів автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП);
– Пошук пошкоджень, тестування і ремонт технічних засобів систем керування і контролю технологічних процесів;
– Відновлення працездатності системного і прикладного програмного забезпечення АСУ ТП;
– Внесення змін в прикладне програмне забезпечення контролерів і SCADA.

Необхідні знання та навички:
– Повна вища технічна освіта
– Знання принципів побудови сучасних АСУ ТП;
– Базові знання електротехніки, промислової електроніки, теорії автоматичного управління і вимірювань технологічних параметрів;
– Знання структур і функціональних можливостей системного і прикладного програмного забезпечення АСУ ТП, методів відновлення працездатності;
– Знання SCADA/DCS систем, програмування контролерів у відповідності зі стандартами МЕК;
– Навики пошуку пошкоджень, тестування і ремонту технічних засобів систем керування і контролю технологічних процесів; навики роботи з системним і прикладним програмним забезпеченням АСУ ТП.
– Досвід обслуговування систем автоматизованого контролю і управління на базі програмованих контролерів.
– Молодим спеціалістам (випускникам вищих навчальних закладів денної форми навчання) досвід роботи не обов’язковий.

Ізолювальник з термоізоляції цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– термоізолювання конструкцій
– термоізолювання трубопроводів
– термоізолювання технологічного устаткування

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання фізико-технічних властивостей ізоляційних матеріалів; види та способи ізолювання поверхонь
– досвід роботи від 3-х років

Котлочистильник цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– чищення внутрішніх поверхонь нагрівання котлів від нагару і шлаку із застосуванням котлочистильного інструменту
– налагоджування котлочистильного інструменту, пристроїв і механізмів.

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання конструкції і характеристики котельних і турбінних установок
– досвід роботи від 3-х років

Столяр цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– складні столярні роботи при ремонті будівель споруд та обладнання
– обробка деревини на деревообробних верстатах

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання будови та правил експлуатації деревообробних верстатів; властивості деревини і способи їх оброблення
– досвід роботи від 3-х років

Токар цеху централізованого ремонту

Посадові обов’язки:
– виконання універсальних токарних робіт

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання будови токарних верстатів, правил експлуатації токарних верстатів; вміння читати технічні креслення
– досвід роботи від 3-х років

У разі зацікавлення вакансіями, звертайтеся за тел.: 207 87 62, (093) 982 65 65

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Прибиральниця

Місце роботи: офіс на площі І.Франка (метро Хрещатик / Майдан Незалежності)
Посадові обов’язки: прибирання службових приміщень

У разі зацікавлення вакансією,надсилайте, будь ласка, резюме на hr@kte.kmda.gov.ua