ВАКАНСІЇ

АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

СП «Київські теплові мережі»

Посадові обов’язки:
– забезпечення узгодженої роботи всіх ланок системи теплопостачання                                                                                                                            – оперативне керівництво підпорядкованим оперативно-виробничим персоналом району теплових мереж
– контроль за проведенням випробувань теплових розподільчих мереж відповідно до графіку та затвердженої програми випробувань
– контроль за своєчасним виведенням в ремонт та з ремонту обладнання теплових розподільчих мереж та теплових пунктів
– надання дозволу на підготовку робочого місця та на первинний допуск до роботи по нарядам-допускам на устаткуванні, що знаходиться в його оперативному керуванні
– подання заявки на автотранспорт та інженерну техніку від району теплових мереж

Необхідні знання та навички:
– повна вища освіта відповідного (теплоенергетичного) напряму підготовки
– знання нормативної документації з питань охорони праці та експлуатації теплових мереж
– впевнений користувач ПК
– організованість
– відповідальність
– стресостійкість

Посадові обов’язки:
– оперативне та технічне обслуговування парових та водогрійних котлів та допоміжного обладнання
– ведення режиму роботи котлів відповідно із заданим графіком навантаження

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання основ теплотехніки, механіки, електротехніки та водопідготовки
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– виконання зварювальних робіт при усуненні пошкоджень теплових мереж
– виконання газорізальних робіт

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання основ електрогазозварювання трубопроводів
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– забезпечення надійного та безперервного теплопостачання будинків в зоні обслуговування
– усунення пошкоджень теплових мереж та тепломеханічного обладнання

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання основ теплопостачання та монтажу санітарно-технічних систем
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– обслуговування основного та допоміжного електрообладнання та контрольно-вимірювальних приладів
– виявляти та усувати дефекти в роботі приладів

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів і їх структури; знання технологічного процесу виробництва теплової й електричної енергії
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– оперативне обслуговування електрообладнання
– виконувати оперативні перемикання на електрообладнанні
– виявляти та усувати дефекти в роботі приладів

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання принципів роботи електроустаткування
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– обслуговування котельного обладнання.

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання котельного обладнання, види та правила виконання ремонтних робіт
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– термоізолювання конструкцій
– термоізолювання трубопроводів
– термоізолювання технологічного устаткування

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві
– знання фізико-технічних властивостей ізоляційних матеріалів; види та способи ізолювання поверхонь
– бажаний досвід роботи

Посадові обов’язки:
– проведення процесу пом’якшення води з попереднім очищенням
– здійснення хімічного контролю за процесами оброблення води і регенерації
– виявлення недоліків в роботі устаткування, приладів, арматури
– ведення технічної документації

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві

У разі зацікавлення вакансіями, звертайтеся за тел.: 287 83 80

СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»

Посадові обов’язки:
– виконання робіт з організації ремонтів та налагодження гідравлічних систем регулювання та захисту турбін
– виконання робіт з вібродіагностики та віброналагодження основного та допоміжного обертового обладнання електростанцій, котелень, насосних станцій; врівноваження роторів допоміжного обертового обладнання на балансувальному верстаті
– виконання розрахунків, оформлення технічної документації та звітів

Необхідні знання та навички:
– повна вища освіта
– знання будови і технічних характеристик турбін та допоміжного устаткування; основи механіки, теплотехніки, електротехніки.
– бажаний досвід роботи, для магістра – без досвіду.

Посадові обов’язки:
– експлуатаційне обслуговування та забезпечення надійної роботи елементів систем контролю і керування засобів теплової автоматики та теплотехнічних вимірювань, автоматичних приладів і регуляторів, блокувань, сигналізації пристроїв дистанційного керування і обчислювальної техніки
– контроль роботи пристроїв КВПіа на устаткуванні

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів, теплових схем і допоміжного устаткування електростанцій, технологічного процесу виробництва теплової і електричної енергії; основи електроніки та електротехніки.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– ремонт елементів систем контролю і керування, автоматичних пристроїв і регуляторів, пристроїв технологічного захисту, блокувань, сигналізації пристроїв дистанційного керування
– виявляти та усувати дефекти в роботі приладів

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів і їх структури; знання технологічного процесу виробництва теплової й електричної енергії
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює та налагоджує складне устаткування, агрегати та машини.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання конструктивних особливостей устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує; технічні умови на ремонт, складання, випробування, регулювання та правильність установлення устаткування, агрегатів і машин; технологічний процес ремонту.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– перевіряє на точність, випробує і регулює складні електромашини, електроапарати та електроприлади; випробує та регулює електричні системи дистанційного керування

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання конструктивних особливостей устаткування, способи і правила регулювання роботи складних електромашин, електроапаратів та електроприладів.
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– фрезерує складні і відповідальні деталі та інструмент, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в декількох площинах.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
-знання способів установлення та вивірення деталей; геометрію, правила термооброблення, заточування та доведення фрез; основи теорії різання металів.
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– ручне дугове і газове зварювання деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів
– автоматичне зварювання будівельних і технологічних конструкцій

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання будови різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– обслуговування котельного обладнання.

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання котельного обладнання, ремонт
– без досвіду роботи та з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– обслуговування турбінного обладнання, ремонт

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання турбінного обладнання.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– виконання робіт під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання систем розводів від стояків; будови та способів монтажу трубопровідних систем із сталевих і полімерних труб
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– відповідає за надійну та економічну експлуатацію основного і допоміжного устаткування турбінного відділення ІІ – ї черги.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища, повна вища
– знання техніко-економічних показників роботи турбінного устаткування; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки, будову і технічні характеристики турбін та допоміжного устаткування
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– відповідає за надійну експлуатацію основного і допоміжного устаткування котельного відділення (енергоблоків 100 МВт).

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища, повна вища
– знання техніко-економічних показників роботи котельного устаткування; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– проводить експлуатаційне обслуговування агрегатів; здійснює пуск, зупинку, випробування , опресування устаткування; виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення
– здійснює виведення устаткування в ремонт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання будови, принцип роботи й технічні характеристики котла і допоміжного устаткування.
– досвід роботи не обов’язково.

Посадові обов’язки:
– обслуговування котлів та насосів

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання будови й технічних характеристик котлів та допоміжного устаткування – досвід роботи не обов’язково

Посадові обов’язки:
– приймання та зливання нафтопродуктів (мазут) – зачищати вагони-цистерни від залишків продуктів – підігрівати цистерни і комунікації – відбір проб мазуту і резервуарів та цистерн

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна – знання правил приймання, передавання та зливання мазуту та інших нафтопродуктів;
– основні фізико-хімічні властивості мазуту – без досвіду роботи

Посадові обов’язки:
– монтаж, демонтаж та ремонт залізничної колії

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання правил виконання робіт з монтажу, демонтажу та регулювання положення конструкцій верхньої споруди колії із застосуванням електричного і пневматичного інструменту та механізмів – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– ремонт рухомого складу (тепловози, механізми)

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання робіт із розбірки, ремонту, збірки та випробування агрегатів рухомого складу – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– обслуговування насосних установок паливоподачі (мазут) – виконання пуску та зупинку обладнання – регулювання режиму роботи устаткування

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання будови та конструкції устаткування насосних установок – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– експлуатаційне обслуговування устаткування паливоподачі – участь в пусках та зупинках обладнання – виконання профілактичних ремонтних робіт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання правил користування інструментом, будови і принципу роботи устаткування – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– керування самохідним залізничним краном вантажопідйомністю 16 тн. типу КДЕ-161 – розвантаження залізничних вагонів з сипучими вантажами – перемішування грейфером вапна в процесі водопідготовки – технічне обслуговування і ремонт залізничного крана

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – наявність документів на право керування залізничним краном в/п 16 тн.типу КДЕ-161, знання будови та кінематичної схеми кранів та механізмів, які обслуговуються – досвід роботи не менше 1 року

Посадові обов’язки:
– проведення аналізів розчинів, реактивів, концентратів, технічних вод, нафти і нафтопродуктів, кислот, лугів за встановленою методикою
– проведення повного аналізу газів на апаратах ВП
– оформлення і розрахунок результатів аналізу

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня – знання основ загальної і аналітичної хімії
– вміння працювати на ПК
– без досвіду роботи

Посадові обов’язки:
– виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування електротехнічного устаткування КРУЗ-10 кВ, ВРУ-35 кВ, 110 кВ, КРУЕ-330 (трансформатори, комутаційна апаратура, розподільне устаткування).

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання з будови електротехнічного обладнання.
– з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– ремонт, монтаж демонтаж та обслуговування кабельних ліній
– здійснює оброблення кабелів із застосуванням пневматичного та електрифікованого інструменту
– виконує ремонт і монтаж з’єднувальних муфт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– вміти проводити ремонт, монтаж та технічне обслуговування кабельних ліній – вміти виконувати паяльні роботи; проводити підключення електродвигунів напругою 0,4 кВ та 6 кВ
– з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– виконання підготовчих робіт, організаційних і технічних заходів для безпечного виконання робіт у діючих електроустановках
– технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА)
– ліквідація аварійних ситуацій

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – вміння працювати з інструментом електромонтера РЗА, слюсарним інструментом, електрифікованим інструментом
– вміння читати електричні принципові і монтажні схеми, однолінійні схеми
– знання складу та принципів роботи апаратури і пристроїв РЗА
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– виконання ремонтів електродвигунів до 1 кВ – – виконання ремонтів автоматичних вимикачів
– виконання ремонтів розподільчих пристроїв

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – знання конструкції та принципу роботи електродвигунів, автоматичних вимикачів
– знання правил використання інструменту та пристосувань
– з досвідом робот

Посадові обов’язки:
– виконання ремонтів електродвигунів до та вище 1 кВ – виконання ремонтів комутаційної апаратури (автоматичні вимикачі, пускачі)

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – знання конструкції та принципу роботи електродвигунів
– знання правил використання інструменту та пристосувань
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– експлуатація електроустаткування 0,4 кВ – виконання оперативних перемикань в електроустановках 0,4 кВ

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – схеми електричних з’єднань, змінного та постійного струму, освітлення, зварки, термообробки, вторинних з’єднань, АВР
– правила виконання оперативних перемикань та застосування засобів захисту
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– розвантажування, приймання, переміщення та навантажування багажу

Посадові обов’язки:
– прибирання службових приміщень

Посадові обов’язки:
– прибирання виробничих приміщень

Посадові обов’язки:
– Технічне обслуговування програмно-технічних комплексів автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП);
– Пошук пошкоджень, тестування і ремонт технічних засобів систем керування і контролю технологічних процесів;
– Відновлення працездатності системного і прикладного програмного забезпечення АСУ ТП;
– Внесення змін в прикладне програмне забезпечення контролерів і SCADA.

Необхідні знання та навички:
– Повна вища технічна освіта
– Знання принципів побудови сучасних АСУ ТП;
– Базові знання електротехніки, промислової електроніки, теорії автоматичного управління і вимірювань технологічних параметрів;
– Знання структур і функціональних можливостей системного і прикладного програмного забезпечення АСУ ТП, методів відновлення працездатності;
– Знання SCADA/DCS систем, програмування контролерів у відповідності зі стандартами МЕК;
– Навики пошуку пошкоджень, тестування і ремонту технічних засобів систем керування і контролю технологічних процесів; навики роботи з системним і прикладним програмним забезпеченням АСУ ТП.
– Досвід обслуговування систем автоматизованого контролю і управління на базі програмованих контролерів.
– Молодим спеціалістам (випускникам вищих навчальних закладів денної форми навчання) досвід роботи не обов’язковий.

Посадові обов’язки:
– термоізолювання конструкцій
– термоізолювання трубопроводів
– термоізолювання технологічного устаткування

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання фізико-технічних властивостей ізоляційних матеріалів; види та способи ізолювання поверхонь
– досвід роботи від 3-х років

Посадові обов’язки:
– чищення внутрішніх поверхонь нагрівання котлів від нагару і шлаку із застосуванням котлочистильного інструменту
– налагоджування котлочистильного інструменту, пристроїв і механізмів.

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання конструкції і характеристики котельних і турбінних установок
– досвід роботи від 3-х років

Посадові обов’язки:
– складні столярні роботи при ремонті будівель споруд та обладнання
– обробка деревини на деревообробних верстатах

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання будови та правил експлуатації деревообробних верстатів; властивості деревини і способи їх оброблення
– досвід роботи від 3-х років

Посадові обов’язки:
– виконання універсальних токарних робіт

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання будови токарних верстатів, правил експлуатації токарних верстатів; вміння читати технічні креслення
– досвід роботи від 3-х років

У разі зацікавлення вакансіями, звертайтеся за тел.: 207 87 62, (093) 982 65 65

СП «Енергозбут»

Обов’язки:

 • Організація та ведення претензійної та позовної роботи;
 • Представлення інтересів Підприємства в судах на всіх стадіях судового провадження у справах про стягнення заборгованості, визнання договору укладеним, врегулювання розбіжностей при укладенні договору тощо;
 • Організація роботи по отриманню судових рішень, постанов, ухвал та виконавчих документів в усіх органах судової системи;
 • Здійснення правового забезпечення діяльності Підприємства з напрямів, що відносяться до компетенції відділу;
 • Юридичне супроводження в роботі з укладення договорів на підприємстві (ведення переговорів, перевірка, складення протоколів розбіжностей, протоколів узгодження розбіжностей);
 • Ведення реєстрів позовних заяв, претензій та отриманих виконавчих документів;
 • Надання відповідей на звернення, запити

 

Вимоги:

 • Повна вища юридична освіта
 • Обов’язково – наявність адвокатського посвідчення
 • Досвід роботи за напрямком претензійної та позовної роботи на всіх стадіях судового провадження
 • Знання Конституції України, цивільного, господарського, адміністративного законодавства, законодавства у сферах теплопостачання, надання та споживання житлово-комунальних послуг тощо, принципів бухгалтерського обліку

У разі зацікавлення вакансією,надсилайте, будь ласка, резюме на hr@kte.kmda.gov.ua

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

Обов’язки:

 • Організація роботи групи по веденню податкового обліку підприємства та контролю за його функціонуванням.
 • Визначення бази оподаткування та розрахунок суми податків:

– податок на додану вартість

– податок на прибуток

– земельний податок

– податок на використання надр та спецводокористування.

 • Складання податкових декларацій та контроль за їх складанням, організація своєчасного подання податкової звітності та перерахування податків до бюджету.
 • Взаємодія з державними фіскальними органами.
 • Планування бюджету витрат підприємства на сплату податків.

 

Вимоги:

 • Вища освіта за спеціалізацією бухгалтерський облік та аудит.
 • Досвід роботи керівником підрозділу з податкового обліку не менше 2-х років.
 • Поглиблені знання бухгалтерського та податкового законодавства.
 • Впевнений користувач програмних комплексів з ведення бух.обліку, М.Е.док.
 • Вміння працювати з великими обсягами інформації в Excel.

Обов’язки:

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку товарно-матеріальних цінностей;
 • Контроль за повнотою та достовірністю відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку;
 • Контроль заповнення на первинних документах реквізитів щодо кожної господарської операції;
 • Забезпечення упорядкованого руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів, відповідно до графіка документообігу, затвердженого наказом підприємства;
 • Забезпечення відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом товарно-матеріальних цінностей;
 • Виписка довіреностей та контроль за їх використанням;
 • Контроль за проведенням інвентаризації, своєчасне та правильне оформлення результатів інвентаризації.

 

Вимоги:

 • Вища або неповна вища освіта за спеціалізацією бухгалтерський облік та аудит.
 • Досвід роботи бухгалтером зі стажем роботи не менше 1 року ведення обліку товарно-матеріальних цінностей.
 • Знання нормативних, методичних та інших матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 • План рахунків бухгалтерського обліку.
 • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.
 • Податковий кодекс України.
 • Основи трудового законодавства.

Володіння комп’ютером (знання MS Word, MS Excel, Медок).

У разі зацікавлення вакансією,надсилайте, будь ласка, резюме на hr@kte.kmda.gov.ua

СП «АВТОТРАНСПОРТ»

Посадові обов’язки:

 • Керування екскаватором відповідно до зазначених параметрів під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт;
 • Щозмінне технічне обслуговування екскаватора, участь у його плановому запобіжному ремонті, перевірка стану приладів безпеки й контролю;
 • Проходження щозмінного передрейсового медичного огляду

Необхідні знання та навички:

 • Досвід роботи на посаді екскаваторника;
 • Керування екскаватором, виконання земляних робіт середньої та підвищеної складності, участь в монтажі та демонтажі будівельного та іншого обладнання;
 • Досвід проведення робіт з перекладення трубопроводів, кабелів;
 • Знання призначення, технічної будови, принципу дії та обслуговування приладів екскаватора, які відносяться до певної кваліфікації машиніста;
 • Знання чинного законодавства України про дорожній рух та автомобільний транспорт.

Посадові обов’язки:

 • Керування трактором відповідно до зазначених параметрів під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт;
 • Експлуатація зварювальних агрегатів та іншого додаткового та причіпного обладнання;
 • Щозмінне технічне обслуговування трактора, участь у його плановому запобіжному ремонті, перевірка стану приладів безпеки й контролю;
 • Проходження щозмінного передрейсового медичного огляду

 

Необхідні знання та навички:

 • Досвід роботи на посаді тракториста (Т-40, ЛТЗ-55, ЮМЗ, МТЗ)
 • Керування трактором, участь у виконанні зварювальних та очисних робіт теплових мереж;
 • Знання призначення, технічної будови, принципу дії та обслуговування приладів трактора, які відносяться до певної кваліфікації тракториста;
 • Знання чинного законодавства України про дорожній рух та автомобільний транспорт.

Посадові обов’язки:

 • Керування краном автомобільним під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт;
 • Виконання щозмінного технічного обслуговування крана автомобільного;
 • Участь у плановому запобіжному ремонті крана автомобільного;
 • Перевірка стану приладів безпеки й контролю.

Необхідні знання та навички:

 • Досвід роботи на посаді машиніста крана автомобільного;
 • Знання технічної будови, принципу роботи, технічних характеристик крану автомобільного;
 • Знання основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд;
 • Визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом;
 • Знання правил експлуатації крана автомобільного та виконання робіт, у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач, комунікацій і мереж та вимоги до якості робіт;
 • Знання правил дорожнього та приоб’єктного руху, встановлену сигналізацію; причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
 • Знання чинного законодавства України про дорожній рух та автомобільний транспорт.

Посадові обов’язки:

 • Розбирає ремонтує й складає складні деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків. Замінює ділянки трубопроводів з чавунних труб. Установлює дефектні місця під час випробування трубопроводів.

Необхідні знання та навички

 • Професійно-технічна освіта;
 • Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 4 розряду – не менше 1 року

Посадові обов’язки :

 • Діагностує , виконує ремонт і складання автомобілів шляхом розбірки, дефектації та складанням вузлів і механізмів

Необхідні знання та навички

 • Професійно-технічна освіта;
 • Будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови та ремонт, складання, випробування і регулювання агрегатів і електроустаткування, електричні монтажні схеми, взаємодію приладів і агрегатів в них, причини зносу сполучених деталей і способи їхнього виявлення і усунення;
 • Бажаний досвід роботи.

Посадові обов’язки:

 • Виконання зварювальних робіт;
 • Виконання газорізальних робіт.

Необхідні знання та навички:

 • Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві;
 • Знання основ електрогазозварювання;
 • Бажаний досвід роботи.

Посадові обов’язки:

 • Прибирання службових приміщень

У разі зацікавлення вакансією, звертайтеся за контактними телефонами: 249-02-26, 067-230-46-26.

ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ"

Функціональні обов’язки:

 • Оперативне обслуговування електрообладнання заводу;
 • Виконувати оперативні перемикання на електрообладнанні;
 • Виявляти і усувати недоліки в роботі обладнання;
 • Оперативно виконувати дрібний ремонт, заміну обладнання що вийшло з ладу;
 • Виконувати підготовку робочого місця і допуск до роботи бригад, що виконують роботи за нарядом-допуском або по розпорядженню.

Необхідні знання та навички:

 • освіта професійно-технічна, неповна вища;
 • досвідом роботи не менше року.

Функціональні обов’язки:

 • Оперативне обслуговування обладнання теплової автоматики та засобів вимірювання;
 • Виявляти і усувати недоліки в роботі обладнання;
 • Проводити перевірку правильності режимів роботи закріпленого обладнання, його стану та справності, виконувати необхідні регулювання;
 • Оперативно виконувати дрібний ремонт, заміну обладнання, що вийшло з ладу;
 • Виконувати підготовку робочого місця і допуск до роботи бригад, що виконують роботи за нарядом-допуском або по розпорядженню.

Необхідні знання та навички:

 • знання будови, призначення і принцип роботи контрольно- вимірювальних приладів теплової автоматики котельного обладнання;
 • освіта професійно-технічна, неповна вища;
 • досвідом роботи не менше року.

Вимоги:

 • відповідальність, акуратність;
 • порядність, чесність.

Обов’язки:

 • прибирання службових приміщень.

У разі зацікавлення вакансіями, звертайтеся за тел.: 563-98-00, (067) 545 01 25 або надсилайте резюме на Gerasymenko.VO@kte.kmda.gov.ua