ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАСТКУ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВИКОРИСТАНОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ТА ВПЛИВ НА НАВКОЛИШЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Додатки до Постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №642 від 26.04.2019 року.