СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ»

Посадові обов’язки:
– виконання робіт з неруйнівного контролю металу енергетичного обладнання

Необхідні знання та навички:
– професійно-технічна
– бажаний досвід роботи від 1 року

Посадові обов’язки:
– експлуатаційне обслуговування та забезпечення надійної роботи елементів систем контролю і керування засобів теплової автоматики та теплотехнічних вимірювань, автоматичних приладів і регуляторів, блокувань, сигналізації пристроїв дистанційного керування і обчислювальної техніки
– контроль роботи пристроїв КВПіа на устаткуванні

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів, теплових схем і допоміжного устаткування електростанцій, технологічного процесу виробництва теплової і електричної енергії; основи електроніки та електротехніки.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– ремонт елементів систем контролю і керування, автоматичних пристроїв і регуляторів, пристроїв технологічного захисту, блокувань, сигналізації пристроїв дистанційного керування
– виявляти та усувати дефекти в роботі приладів

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання принципів роботи приладів контролю, автоматичних пристроїв і регуляторів і їх структури; знання технологічного процесу виробництва теплової й електричної енергії
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює та налагоджує складне устаткування, агрегати та машини.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання конструктивних особливостей устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує; технічні умови на ремонт, складання, випробування, регулювання та правильність установлення устаткування, агрегатів і машин; технологічний процес ремонту.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– перевіряє на точність, випробує і регулює складні електромашини, електроапарати та електроприлади; випробує та регулює електричні системи дистанційного керування

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання конструктивних особливостей устаткування, способи і правила регулювання роботи складних електромашин, електроапаратів та електроприладів.
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– фрезерує складні і відповідальні деталі та інструмент, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в декількох площинах.

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
-знання способів установлення та вивірення деталей; геометрію, правила термооброблення, заточування та доведення фрез; основи теорії різання металів.
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– ручне дугове і газове зварювання деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів
– автоматичне зварювання будівельних і технологічних конструкцій

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання будови різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– обслуговування котельного обладнання.

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання котельного обладнання, ремонт
– без досвіду роботи та з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– обслуговування турбінного обладнання, ремонт

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання турбінного обладнання.
– без досвіду роботи та з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– відповідає за надійну експлуатацію основного і допоміжного устаткування котельного відділення (енергоблоків 100 МВт).

Необхідні знання та навички: – освіта професійно-технічна, неповна вища, повна вища
– знання техніко-економічних показників роботи котельного устаткування; основи теплотехніки, елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки
– без досвіду роботи та з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– обслуговування котлів та насосів

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища
– знання будови й технічних характеристик котлів та допоміжного устаткування – досвід роботи не обов’язково

Посадові обов’язки:
– приймання та зливання нафтопродуктів (мазут) – зачищати вагони-цистерни від залишків продуктів – підігрівати цистерни і комунікації – відбір проб мазуту і резервуарів та цистерн

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна – знання правил приймання, передавання та зливання мазуту та інших нафтопродуктів;
– основні фізико-хімічні властивості мазуту – без досвіду роботи

Посадові обов’язки:
– монтаж, демонтаж та ремонт залізничної колії

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання правил виконання робіт з монтажу, демонтажу та регулювання положення конструкцій верхньої споруди колії із застосуванням електричного і пневматичного інструменту та механізмів – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– ремонт рухомого складу (тепловози, механізми)

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання робіт із розбірки, ремонту, збірки та випробування агрегатів рухомого складу – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– обслуговування насосних установок паливоподачі (мазут) – виконання пуску та зупинку обладнання – регулювання режиму роботи устаткування

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання будови та конструкції устаткування насосних установок – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– експлуатаційне обслуговування устаткування паливоподачі – участь в пусках та зупинках обладнання – виконання профілактичних ремонтних робіт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна – знання правил користування інструментом, будови і принципу роботи устаткування – досвід роботи бажаний

Посадові обов’язки:
– виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування електротехнічного устаткування КРУЗ-10 кВ, ВРУ-35 кВ, 110 кВ, КРУЕ-330 (трансформатори, комутаційна апаратура, розподільне устаткування).

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– знання з будови електротехнічного обладнання.
– з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– ремонт, монтаж демонтаж та обслуговування кабельних ліній
– здійснює оброблення кабелів із застосуванням пневматичного та електрифікованого інструменту
– виконує ремонт і монтаж з’єднувальних муфт

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна
– вміти проводити ремонт, монтаж та технічне обслуговування кабельних ліній – вміти виконувати паяльні роботи; проводити підключення електродвигунів напругою 0,4 кВ та 6 кВ
– з досвідом роботи.

Посадові обов’язки:
– виконання підготовчих робіт, організаційних і технічних заходів для безпечного виконання робіт у діючих електроустановках
– технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА)
– ліквідація аварійних ситуацій

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – вміння працювати з інструментом електромонтера РЗА, слюсарним інструментом, електрифікованим інструментом
– вміння читати електричні принципові і монтажні схеми, однолінійні схеми
– знання складу та принципів роботи апаратури і пристроїв РЗА
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– виконання ремонтів електродвигунів до 1 кВ – – виконання ремонтів автоматичних вимикачів
– виконання ремонтів розподільчих пристроїв

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – знання конструкції та принципу роботи електродвигунів, автоматичних вимикачів
– знання правил використання інструменту та пристосувань
– з досвідом робот

Посадові обов’язки:
– виконання ремонтів електродвигунів до та вище 1 кВ – виконання ремонтів комутаційної апаратури (автоматичні вимикачі, пускачі)

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – знання конструкції та принципу роботи електродвигунів
– знання правил використання інструменту та пристосувань
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– експлуатація електроустаткування 0,4 кВ – виконання оперативних перемикань в електроустановках 0,4 кВ

Необхідні знання та навички:
– освіта професійно-технічна, неповна вища – схеми електричних з’єднань, змінного та постійного струму, освітлення, зварки, термообробки, вторинних з’єднань, АВР
– правила виконання оперативних перемикань та застосування засобів захисту
– з досвідом роботи

Посадові обов’язки:
– розвантажування, приймання, переміщення та навантажування багажу

Посадові обов’язки:
– прибирання службових приміщень

Посадові обов’язки:
– прибирання виробничих приміщень

Посадові обов’язки:
– Технічне обслуговування програмно-технічних комплексів автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП);
– Пошук пошкоджень, тестування і ремонт технічних засобів систем керування і контролю технологічних процесів;
– Відновлення працездатності системного і прикладного програмного забезпечення АСУ ТП;
– Внесення змін в прикладне програмне забезпечення контролерів і SCADA.

Необхідні знання та навички:
– Повна вища технічна освіта
– Знання принципів побудови сучасних АСУ ТП;
– Базові знання електротехніки, промислової електроніки, теорії автоматичного управління і вимірювань технологічних параметрів;
– Знання структур і функціональних можливостей системного і прикладного програмного забезпечення АСУ ТП, методів відновлення працездатності;
– Знання SCADA/DCS систем, програмування контролерів у відповідності зі стандартами МЕК;
– Навики пошуку пошкоджень, тестування і ремонту технічних засобів систем керування і контролю технологічних процесів; навики роботи з системним і прикладним програмним забезпеченням АСУ ТП.
– Досвід обслуговування систем автоматизованого контролю і управління на базі програмованих контролерів.
– Молодим спеціалістам (випускникам вищих навчальних закладів денної форми навчання) досвід роботи не обов’язковий.

Посадові обов’язки:
– чищення внутрішніх поверхонь нагрівання котлів від нагару і шлаку із застосуванням котлочистильного інструменту
– налагоджування котлочистильного інструменту, пристроїв і механізмів.

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання конструкції і характеристики котельних і турбінних установок
– досвід роботи від 3-х років

Посадові обов’язки:
– складні столярні роботи при ремонті будівель споруд та обладнання
– обробка деревини на деревообробних верстатах

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання будови та правил експлуатації деревообробних верстатів; властивості деревини і способи їх оброблення
– досвід роботи від 3-х років

Посадові обов’язки:
– виконання універсальних токарних робіт

Необхідні знання та навички:
– освіта повна загальна середня, професійно-технічна
– знання будови токарних верстатів, правил експлуатації токарних верстатів; вміння читати технічні креслення
– досвід роботи від 3-х років

Посадові обов’язки:
–  забезпечення якісної підготовки місць для занять у спортивному комплексі: утримувати ігровий та тренажерний зали у належному стані;
–  провадження нових форм та методів організації активного відпочинку працівників компанії для зміцнення здоров’я та досягнення високого рівня працездатності і довголіття, трудового відновлення та загартування організму;
–  надання методичної допомоги (дає рекомендації) тим, хто займається у тренажерному та гральному залах, у басейні та сауні;
–  контроль безпеки життєдіяльності відвідувачів під час занять у басейні, тренажерної зали, ігрової зали та відвідування сауни;
–  контроль дотримання відвідувачами прави відвідування СОКу.

Необхідні знання та навички:
– повна вища освіта відповідного напряму підготовки
– знання методики спортивно-оздоровчих занять в залежності від віку, статі та підготовки відвідувачів; знання особливостей занять в тренажерному залі, ігровому залі, плавання в басейні; знання способів надання першої медичної допомоги потерпілим.
– досвід роботи за професією методиста з фізичної культури не менше двух років.

Посадові обов’язки:
виконання робіт з догляду за зеленими насадженями;
– утримання в належному санітарному стані закріпленої території;
– садіння дерев та кущів;
– санітарне обрізування дерев, чагарників, порослі;
– заготовлення рослинного грунту;
– згрібання скошеної трави, опалого листя.

Необхідні знання та навички:
– без досвіду роботи

Посадові обов’язки:

-проведення процесу пом’якшення води з попереднім очищенням
-здійснення хімічного контролю за процесами оброблення води і регенерації
-виявлення недоліків в роботі устаткування, приладів, арматури
-ведення технічної документації

Необхідні знання та навички:– освіта повна загальна середня або професійно-технічна
– знання основ загальної, аналітичної та фізичної хімії, фізико-хімічних методів аналізу
– вміння працювати на ПК
– без досвіду роботи

Посадові обов’язки:

-проведення аналізів розчинів, реактивів, концентратів, технічних вод.нафти і нафтопродуктів, кислот.лугів за встановленою методикою
-проведення повного аналізу газів на апаратах ВП
-оформлення і розрахунок результатів аналізу

Необхідні знання та навички:

– освіта повна загальна середня
– знання основ загальної і аналітичної хімії
– вміння працювати на ПК
– без досвіду роботи

Посадові  обов’язки:

  • Проводити перевірку протипожежного стану об’єктів на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки;
  • Розробляти заходи щодо профілактики пожеж;
  • Здійснює контроль за виконанням протипожежних заходів та вживає заходів щодо усунення недоліків;
  • Забезпечувати ефективне виконання завдань і обов’язків з питань цивільного захисту на об’єктах енергетичного підприємства.

Необхідні знання та навички:

  • Законодавчі та нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям, державні будівельні норми щодо безпеки та захисту об’єктів, конструктивні особливості будівель та споруд різного призначення; технологію ліквідації пожеж;
  • Законодавчі та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту.

У разі зацікавлення вакансіями, звертайтеся за тел.: 207 87 62, (093) 982 65 65