СП «ЕНЕРГОНАЛАДКА»

Обов’язки: 

 • Виконання робіт з налагоджування та випробування усіх видів турбінного та тепломеханічного обладнання, забезпечуючи його безпечну та економічну експлуатацію.
 • Складання технічного звіту про теплову економічність роботи електростанцій.
 • Розробка технічної документації під час монтажу, налагодження і випробувань устаткування, приймання устаткування до експлуатації, оформленні приймально-здавальної документації, виявлення браку в роботі та пошкоджень устаткування
 • Аналіз даних вимірювань параметрів, виконання необхідних розрахунків, складання висновків щодо придатності до експлуатації окремих деталей, вузлів, механізмів, систем, виявлення причин їх несправності.
 • Розрахунки ККД турбоагрегатів.
 • Випробування насосів. Складання характеристик.
 • Випробування систем циркуляційного водопостачання.
 • Випробування систем теплопостачання.

Вимоги:

 • Повна вища освіта відповідного напрямку (Інженер-теплотехнік, інженер-механік за спеціальністю парогенераторобудування)
 • Володіння навичками: Конструктивні та експлуатаційні характеристики тепломеханічного обладнання, встановленого на енергетичних об’єктах, оптимальні і характерні режими його роботи.
 • Експлуатація парових турбін (бажано робота на ТЕЦ).
 • Розрахунок техніко-економічних показників турбінного обладнання;
 • Виконання робіт по нарядно-допускній системі;
 • Методики випробувань турбінного обладнання, інструкції по складанню технічного звіту про теплову економічність роботи електростанцій.
 • Методики випробування насосів, деаераторів.
 • Обсяг, порядок укладання, погодження і затвердження програм проведення налагоджувальних робіт та випробувань турбінного устаткування.
 • Режими роботи теплових мереж.
 • Перевага – виконання налагодження турбоагрегатів або приймання участь таких роботах
 • Вільний користувач Word, Excel, Visio.

Обов’язки:

 • Виконання робіт з налагоджування та випробування усіх видів котельного та тепломеханічного обладнання, забезпечуючи його безпечну та економічну експлуатацію.
 • Розробка технічної документації під час монтажу, налагодження і випробувань устаткування, приймання устаткування до експлуатації, оформленні приймально-здавальної документації, виявлення браку в роботі та пошкоджень устаткування
 • Аналіз даних вимірювань параметрів, виконання необхідних розрахунків, складання висновків щодо придатності до експлуатації окремих деталей, вузлів, механізмів, систем, виявлення причин їх несправності.
 • Розробка режимних карт парових та водогрійних котлів.

Вимоги:

 • Повна вища освіта відповідного напрямку (Інженер-теплотехнік, інженер-механік за спеціальністю парогенераторобудування)
 • Володіння навичками: Експлуатація парових та водогрійних котлів (бажано опалювальних котельних, котли більше 10 Гкал);
 • Повинен знати конструктивні та експлуатаційні характеристики тепломеханічного обладнання, встановленого на енергетичних об’єктах, оптимальні і характерні режими його роботи
 • Розрахунок техніко-економічних та екологічних показників котельного обладнання;
 • Обсяг, порядок укладання, погодження і затвердження програм проведення налагоджувальних робіт та випробувань котельного устаткування;
 • Оформлення протоколів, актів перевірки, технічних рішень, звітів і кошторисно-договірної документації.
 • Виконання робіт по нарядно-допускній системі.
 • Перевага– участь у налагодженні котлоагрегатів.
 • Вільний користувач Word, Excel, Visio.